Enigma 5

Com seria la Femosa si no hi hagués poblacions a la seva llera?

7 comentaris:

Hola, si et sembla pots fer el teu comentari!