Enigma 1

D’on surt l’aigua que baixa per la Femosa?

Enigma 2

Com podem saber on neix realment la 

Femosa?

Enigma 3

Què passaria si l’aigua de la Femosa no 

arribés al mar?

Enigma 4

Què deu haver passat perquè ara no puguem beure aigua de la Femosa?

Enigma 5

Com seria la Femosa si no hi hagués poblacions a la seva llera?

Enigma 6

Què passaria si no disposéssim de l’aigua del canal d’Urgell?

Enigma 7

Com t’expliques que hi hagi pogut haver tants poblats i durant tants anys a la vall de la Femosa?

Enigma 8

Per quins motius tothom diu que l’aigua és vida?

Enigma 9

Com és que hem anat ocupant l’espai fluvial de la Femosa, estretint el seu curs, eixamplant els nostres camps i posant barreres en el domini del riu?